Wanneer U een bril en/of contactlenzen draagt om fouten in het optisch systeem van uw ogen te corrigeren bestaan er vandaag de dag behandelingen om U niet meer of minder afhankelijk te maken van uw bril en/of contactlezen. Fouten in het optisch systeem van uw ogen worden refractie- of brekingsafwijkingen genoemd; vandaar dat de verzamelnaam die actueel gebruikt wordt om de behandelingen die actueel bestaan om deze afwijkingen blijvend te corrigeren refractieve chirurgie wordt genoemd.

Verschillende technieken

Refractieve chirurgie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

1. Laserbehandelingen van het hoornvlies d.m.v. de excimerlaser

De kromming van het hoornvlies wordt d.m.v. een laserstraal gewijzigd zodat de brekingskracht van het oog gewijzigd wordt; de laser slijpt als het ware een lens in uw hoornvlies.

 • Standaard LASIK (Laser in Situ Keratomileusis): Met behulp van een speciaal mesje wordt een fijn flapje van het hoornvlies losgesneden, dit flapje wordt omgeklapt, de laser wordt in de diepere lagen van het hoornvlies uitgevoerd en daarna wordt het flapje teruggelegd.
 • Gepersonaliseerde LASIK: D.m.v. speciale aparatuur worden ook zeer kleine onregelmatigheden van het oog opgespoord en opgemeten. Daarna wordt de laserbehandeling hieraan aangepast: er wordt hier eigenlijk een laserbehandeling op maat uitgevoerd. In bepaalde geselecteerde gevallen wordt deze techniek toegepast
 • epiLASIK: Hierbij wordt op mechanische wijze enkel het meest oppervlakkige laagje van het hoornvlies losgemaakt en opengeklapt. Deze techniek wordt gebruikt bij patiënten bij wie het hoornvlies dun is waardoor ze niet in aanmerking komen voor een behandeling met de LASIK.
 • LASEK (Laser subepitheliale keratomileusis): Hiebij wordt het meest oppervlakkige laagje van het hoornvlies losgeweekt en losgemaakt met alcohol en dit laagje wordt na de laserbehandeling teruggeplaatst; nadien wordt er een verbandcontactlens op het oog geplaatst. Het genezingsproces duurt langer dan met de LASIK en de herstelperiode verloopt niet geheel pijnloos.
 • PRK (Photorefractieve keratectomie): Hierbij wordt het meest oppervlakkige laagje van het hoornvlies losgemaakt en weggenomen en na de laser niet meer teruggeplaatst. Dit laagje zal uit zichzelf weer aangroeien. Na de laserbehandeling is er bijgevolg een wonde t.h.v. het oppervlak van het oog. Gedurende 2 tot 3 dagen wordt er een verbandcontactlens op het oog geplaatst, tijdens die periode voelt het oog pijnlijk aan zodat er gedurende die periode pijnstillers worden voorgeschreven. Het genezingsproces duurt gevoelig langer dan met de LASIK.

2. Implantlenzen

Een lens wordt ingeplant in het oog waardoor een scherp beeld op het netvlies gevormd wordt; deze lens kan ingeplant worden in de voorste oogkamer en vastgemaakt worden aan de iris of kan tussen de iris en de eigen ooglens geplaatst worden of kan de eigen ooglens vervangen. Deze techniek wordt gebruikt bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een laserbehandeling omdat hun afwijking te groot is.

3. Bioptics

Dit is een combinatie van een laserbehandeling en een inplantlens; deze combinatietechniek kan gebruikt worden om zeer grote afwijkingen te corrigeren

4. Radiaire keratotomie

Dit is de “krasjesoperatie” waarbij er met een diamantmes sneden in het hoornvlies worden gemaakt om alzo de kromming van het hoornvlies te wijzigen. Deze techniek wordt actueel niet veel meer toegepast omdat de techniek slechts kan toegepast worden bij patiënten met een lichte vorm van bijziendheid en omdat de resultaten met de laser veel beter zijn.

Voorwaarden

 • U moet minstens 20 jaar oud zijn
 • Uw bril- en/of contactlenssterkte mag de laatste 2 jaar niet meer veranderd zijn
 • Bepaalde ziektes en/of het moeten nemen van bepaalde medicamenten kunnen een tegenaanwijzing vormen
 • Wanneer U een beroep uitoefent waarbij een goed zicht vereist is (bv. politie, brandweer, leger, zeevaart, luchtvaart,…) vragen wij U om na te vragen bij de bevoegde medische keuringsdienst welke oogafwijkingen en welke oogbehandelingen toegestaan zijn

Beperkingen

 • Refractieve chirurgie biedt U geen oplossing indien U enkel een leesbril nodig heeft en wenst te kunnen lezen zonder leesbril
 • Indien U ouder bent dan 40-45 jaar dient U te weten dat refractieve chirurgie bedoeld is om zonder bril of contactlenzen te kunnen zien in de verte; voor dichtbij blijft steeds een leesbril nodig
 • Jonge patiënten dienen te weten dat wanneer zij de leeftijd van 40-45 jaar zullen bereiken zij ook op een gegeven moment een leesbril zullen nodig hebben om te kunnen lezen
 • Het doel van refractieve chirurgie is U onafhankelijk te maken van uw bril of contactlenzen maar een klein percentage van de patiënten heeft toch soms nog een lichte bril nodig om perfect te kunnen zien

Neveneffecten

 • Onder- of overcorrecties: deze kunnen meestal gecorrigeerd worden d.m.v. een herbehandeling
 • Het zien van halo’s: men ziet “stralen” en/of “cirkels” rond lichtpunten en dit voornamelijk in het donker; dit fenomeen kan tijdelijk of blijvend zijn
 • Vlug verblind zijn door fel licht; dit fenomeen kan tijdelijk of blijvend zijn