Soorten contactlenzen

Informatie over contactlenzen

Voor wat betreft patiënten die nog geen contactlenzen dragen maar die overwegen om contactlenzen te gaan dragen volgt er nu een objectieve voorlichting:

Gezien de belangrijke implicaties voor de gezondheidstoestand van het oog is het evident dat de aanpassing van contactlenzen door een oogarts dient te gebeuren. Enkel een oogarts kan na het uitvoeren van een grondig oogonderzoek bepalen of uw ogen geschikt zijn voor het dragen van contactlenzen.

Waarom kiezen voor contactlenzen?

De voornaamste reden voor het kiezen voor contactlenzen is om brilonafhankelijk te zijn. Vele brildragers voelen zich op een bepaald moment niet meer gelukkig met hun bril: een bril kan aandampen, nat worden, van de neus afschuiven bij warm weer en als zeer oncomfortabel worden ervaren tijdens het sporten: bepaalde sporten zijn zelfs onmogelijk te beoefenen door brildragers (bv. voetballen, judo, boksen,…)

Er bestaan eveneens een aantal medische redenen om naar contactlenzen over te stappen.

Soorten contactlenzen

Er bestaan 2 soorten contactlenzen: harde en zachte contactlenzen; harde contactlenzen moeten pas na vele jaren vervangen worden terwijl zachte contactlenzen ingedeeld worden in 4 categorieën: vervangen om de 2 jaar, vervangen om de 6 maand, vervangen om de maand en elke dag vervangen. We spreken respectievelijk over klassieke lenzen, halfjaarlijkse lenzen, maandlenzen en daglenzen.

Hieronder worden er enkele voor- en nadelen van de 2 soorten contactlenzen opgesomd:

Harde contactlenzen

Voordelen

Harde lenzen zijn vormvast, zijn in hoge mate zuurstofdoorlatend en zijn goed bestand tegen allerlei vormen van vervuiling waardoor ze langer meegaan dan zachte contactlenzen en waardoor de ogen langer gevrijwaard blijven van eventuele ooginfecties.

Nadelen

Harde lenzen voelen in den beginne oncomfortabel aan en het kan soms enkele maanden duren vooraleer men de lenzen niet meer voelt zitten op het oog, in een stofferige omgeving kan het gebeuren dat er een stofje tussen de contactlens en het oog geraakt waardoor men de contactlens dient uit het oog te verwijderen om ze schoon te maken en tenslotte kan men een harde contactlens makkelijker verliezen dan een zachte contactlens waardoor ze minder geschikt is om te sporten.

Zachte contactlenzen

Voordelen

Zachte lenzen voelen veel meer comfortabel aan dan harde contactlenzen, de gewenningsperiode is uitermate kort, ze zijn zeer geschikt om te sporten en vermits deze lenzen bestaan in wegwerpuitvoeringen (maand- en daglenzen) worden deze lenzen regelmatig vervangen waardoor de kans op ooginfecties klein is. Wanneer men opteert voor wegwerpcontactlenzen heeft men ook het voordeel om steeds over reservelenzen te beschikken (deze contaclenzen zijn verpakt per 6 stuks bij maandlenzen of per 30 stuks bij daglenzen) en kan de sterkte gemakkelijk op tijd worden aangepast.

Nadelen

Zachte lenzen bestaan uit een waterabsorberend materiaal waardoor de lens wanneer ze zich op het oog bevindt, verzadigd is met traanvocht. Alle eventuele onzuiverheden die zich in dit traanvocht bevinden, zullen zich na verloop van tijd op het lensmateriaal vastzetten waardoor het van groot belang is om de lenzen regelmatig te reinigen met contactlensprodukten; indien men de contactlenzen niet reinigt volgens de voorschriften bestaat er een grote kans op het oplopen van ooginfecties. Deze problemen kunnen vermeden worden door te opteren voor wegwerplenzen: het is dan wel noodzakelijk dat de contactlenzen worden weggeworpen op de tijdstippen zoals voorgeschreven anders bestaat er eveneens een verhoogd risico op het oplopen van ooginfecties.

Om te weten te komen welke contactlenzen voor U het meest geschikt zijn dient eerst een volledig oogonderzoek door de oogarts te gebeuren. Na het bepalen van de fysieke toestand van het oog: sterkte, vorm, gevoeligheid en de kwaliteit van de traanfilm wordt in samenspraak met U bekeken voor welk type van contactlenzen er het best gekozen kan worden en wordt de sterkte, de kromming en de diameter van de lens bepaald alsook het materiaal waarvan de lens gemaakt is.

Lensverzorging

Door een goede lensverzorging die bestaat uit gebruik te maken van de juiste onderhoudsprodukten enerzijds en door een zorgvuldige hygiëne aan de dag te leggen anderzijds kunnen oogirritaties en complicaties vermeden worden.

Een goed onderhoudssysteem voor contactlenzen bestaat uit 3 produkten: een oppervlaktereiniger waarmee men over de lens wrijft om vetten te verwijderen, een desinfectievloeistof waarin de lenzen gedurende de nacht worden gelegd, dit ontsmettingsmiddel dient om bacteriën, virussen en schimmels te doden en enzymetabletten die zorgen voor het verwijderen van de eiwitten op de lenzen. Er bestaan ook alles-in-één-vloeistoffen: deze vloeistoffen zijn een compromis tussen de drie hierboven genoemde produkten en zijn uitsluitend geschikt om wegwerplenzen te onderhouden. Hieronder vindt U enkele basisregels m.b.t. een zorgvuldige hygiëne:

 • was steeds zorgvuldig uw handen vooraleer de contactlenzen in of uit uw ogen te doen
 • maak geen gebruik van zelfgemaakte zoutoplossingen, kraantjeswater of speeksel om uw contactlenzen te onderhouden
 • vernieuw elke dag de vloeistof in de lenshouder en vervang de lenshouder regelmatig
 • draag de contactlenzen niet langer dan het aantal voorgeschreven aantal uren
 • verander nooit van type contactlens en/of van type onderhoudsprodukt op eigen initiatief en/of zonder uw oogarts te contacteren
 • vervang de contactlenzen op het voorziene tijdstip en zorg er voor dat U tijdig nieuwe contactlenzen aanschaft
 • slaap nooit met uw contactlenzen niettegenstaande het feit dat er contactlenzen bestaan die in theorie 24h op 24h mogen gedragen worden
 • zorg er voor dat U steeds een reservebril binnen handbereik hebt: er kan zich altijd een onvoorziene situatie voordoen
 • ga om het jaar op controle bij uw oogarts en doe dit ook zelfs wanneer U de indruk hebt dat alles goed gaat

Complicaties

De ernstigste complicaties zijn meestal het gevolg van een slechte lensverzorging en een onzorgvuldige hygiëne en bestaan meestal uit het oplopen van een ernstige ooginfectie.

 • Oppervlakkige hoornvliesontstekingen genezen vaak zonder blijvende gevolgen.
 • Bij diepe hoornvliesontstekingen kan er een blijvend litteken ontstaan met een blijvende vermindering van het zicht
 • In de ergste gevallen kan een infectie tot blindheid leiden

U dient onmiddellijk uw contactlenzen uit uw ogen te verwijderen en U neemt contact op met uw oogarts wanneer U het volgende vaststelt:

 • Roodheid van het oog
 • Pijn t.h.v het oog
 • Snel optreden van verminderd zicht
 • Afscheiding van een gele of groene kleverige substantie