Praktisch

Voor een vlot verloop van de consultaties te garanderen, vragen wij u enkele aandachtspunten door te nemen.

Afspraak annuleren

Indien u wegens onvoorziene omstandigheden een afspraak niet kan nakomen, vragen wij u om deze afspraak tijdig te annuleren. Dit kan telefonisch of per e-mail. Op die manier kan uw plaats gereserveerd worden voor een andere patiënt.

Wanneer u niet aanwezig bent op een gemaakte afspraak zonder deze op voorhand geannuleeerd te hebben, wordt u een vergoeding aangerekend van 20,00 € (Art. 77 van de code van de geneeskundige plichtenleer).

Betaling

Het ereloon kan zowel cash als met bancontact betaald worden maar om praktische redenen en om veiligheidsredenen vragen wij u om, indien mogelijk, met bancontact te betalen.

Meebrengen

Om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u om volgende zaken mee te brengen wanneer u op consultatie komt:

  • Uw electronische identiteitskaart
  • Uw huidige bril(len)
  • Verpakking van contactlenzen en naam van de vloeistof
  • Lijstje van de oogdruppels en/of andere medicatie die u inneemt